Om oss

Kontakta oss


Adress: Ängsvägen 89, 141 41 Huddinge

Email: naslund_susanne@hotmail.com

Telefon: 072 - 304 22 93

Strålens

Pedagogiska

Omsorg


Susanne (förskollärare) och Sevgi (barnskötare).

Vi har båda mångårig, gedigen erfarenhet från den kommunala barnomsorgen.


Nu har vi öppnat eget eftersom vi älskar barn och vårt arbete och tror att vi med en småskaligare verksamhet kan attrahera många föräldrar som önskar just detta för sitt barn.


Kom in så kan vi berätta mer!